"Chúng tôi chọn con đường ngắn nhất đi từ khoa học tới ứng dụng."
Get the Flash Player to see this rotator.
Chúng tôi xây dựng một môi trường cần thiết để nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.
LIÊN KẾT
Website PSG. TSKH. Bùi Tá Long
Tìm xe buýt, tìm địa điểm tại Tp. Hồ Chí Minh, bản đồ 24h
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới 2015
LUẬN VĂN
 • Ứng dụng bộ chương trình WRF/CMAQ đánh giá ô nhiễm PM10 tại tỉnh Bình Dương.
 • Tiếng Anh: Applying WRF/CMAQ model in assessing and simulating the PM10 concentration in Binh Duong province
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Lê Đức Minh Mẫn
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2020
 • Chuyên ngành: Quản lý môi trường
 • Ứng dụng viễn thám tính chỉ số khô hạn đánh giá nguy cơ hạn hán tỉnh Bình Dương
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Trương Ngọc Mỹ Huyền
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2019
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Ứng dụng mô hình đánh giá sức tải môi trường vùng ven biển – vịnh Dung Quất, Quảng Ngãi
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Vương Thị Ái Thùy
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2019
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Application WRF/ENVIMAP for air pollution assessment caused by quarry exploitation – a case study in Bac Tan Uyen, Binh Duong.
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Vũ Ngọc Hà Phương
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2019
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Calculating greenhouse gas emissions (CO2, CH4, N2O) released by agriculture and proposing mitigations - A case study in Dong Thap Province.
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Tống Thanh Thảo
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2019
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Application of remote sensing and MIKE 21 module to simulate erosion and sedimentation – a case study in Krong No river, Dak Nong province
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Đoàn Thị Thanh Hằng
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2019
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Sử Dụng Mô Hình Chất Lượng Nước Mike21/3 Để Đánh Giá Mức Độ Ô Nhiễm Của Coliform, Amoni Ở Nha Trang, Khánh Hòa
 • Tiếng Anh: Utilizing MIKE 21/3 qualification water model in order to assess the pollution level of Coliform, Amoni in Nha Trang, Khanh Hoa
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Nguyễn Thị Kim Trường
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2019
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường
 • Nghiên Cứu Và Đánh Giá Hiện Trạng Nguồn Nước Ngầm Tỉnh Nghệ An Bằng Mô Hình GMS
 • Tiếng Anh: Research and evaluation of underground water reserves in Nghe An by GMS
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Trần Thành Vinh
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2019
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Đánh Giá Phạm Vi, Mức Độ Lan Truyền Ch4 Tại Bãi Chôn Lấp Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh: Evaluation on Scope and spreading level of CH4 at Phuoc Hiep landfill, Hochiminh City
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Anh
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2019
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Ứng Dụng Mô Hình Mike 11 Và Viễn Thám Lập Bản Đồ Ngập Lụt Làm Cơ Sở Cho Công Tác Ứng Phó Thiên Tai- Trường Hợp Sông Trà Khúc, Quảng Ngãi.
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Bùi Huỳnh Anh
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2019
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14