"Chúng tôi chọn con đường ngắn nhất đi từ khoa học tới ứng dụng."
Get the Flash Player to see this rotator.
Chúng tôi xây dựng một môi trường cần thiết để nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.
LIÊN KẾT
Website PSG. TSKH. Bùi Tá Long
Tìm xe buýt, tìm địa điểm tại Tp. Hồ Chí Minh, bản đồ 24h
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới 2015
Tin tức
 • Seminar chuyên đề luận án tiến sĩ

Ngày 6/2/2015, tại Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia Tp.HCM đã diễn ra seminar khoa học  “Xây dựng phương pháp luận đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước và đất lưu vực sông vùng Tây Nguyên  “ do nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Quyên trình bày.

 • Bảo vệ luận văn trong những ngày cuối năm tại Đại học Đà Nẵng

Ngày cuối cùng của tháng 1 năm 2015, trong khi tất cả các phòng ban của Đại học Đà Nẵng  tổ chức tất niên, cũng là ngày 5  thành viên lớp cao học K25 chuyên ngành Công nghệ môi trường bảo vệ luận văn cao học. Nguyễn Thị Thân Quí thành viên nhóm ENVIM là một trong số học viên này.

 • Huyện Điện Bàn, Quảng Nam hướng tới một giải pháp ứng dụng ENVIM cho riêng mình

Ngày 30/1/2015, tại UBND huyện Điện Bàn đã diễn ra báo cáo của nhóm ENVIM “Xây dựng CSDL và phần mềm quản lý môi trường huyện Điện Bàn, Quảng Nam” với sự tham gia của Lãnh đạo Huyện Điện Bàn. Nhóm nghiên cứu đã được tiếp xúc và làm việc với chủ tịch huyện Điện Bàn – một thế hệ đang gánh vác sứ mạng lịch sử xây dựng mô hình phát triển Điện Bàn.

 • Nghiên cứu ứng dụng mô hình SWAT cho hồ Dầu Tiếng

Ngày 29/1/2015, học viên Quan Dân Hạnh, thành viên của nhóm nghiên cứu ENVIM, đã trình bày và bảo vệ thành công đề cương Luận văn cao học “Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá ảnh hưởng của thay đổi sử dụng đất đến lưu lượng nước hồ Dầu Tiếng “.  

 • Bảo vệ đề cương đề tài khoa học tại Đại học Thủ Dầu Một

Ngày 29/1/2015 tại Trường Đại học Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đã diễn ra Hội đồng khoa học xét duyệt đề cương đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường “Ứng dụng mô hình LandGEM để đánh giá, dự báo khí thải từ bãi chôn lấp chất thải rắn và đề xuất giải pháp thu gom, tái sử dụng.” do Th.s. Nguyễn Thị Khánh Tuyền làm chủ nhiệm.

 • Bảo vệ đề cương luận văn cao học

Ngày 19/1/2015, Hội đồng xét duyệt đề cương luận văn Khoa Môi trường và Tài nguyên, Đại học Bách khoa Tp. HCM đã họp đánh giá đề cương cho lớp Quản lý môi trường K2013, trong số này có đại diện nhóm nghiên cứu ENVIM.

 • Triển khai ứng dụng EcoTour tại Tây Ninh

Ngày 16/1/2015 tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh (VHTTDL) đã diễn ra buổi tập huấn sử dụng phần mềm EcoTour trong nghiệp vụ du lịch tại tỉnh Tây Ninh với sự hướng dẫn của các thành viên nhóm nghiên cứu ENVIM.

 • Bảo vệ luận văn tại Khoa xây dựng

Ngày 15/1/2015, tại Khoa xây dựng, Đại học Bách khoa Tp.HCM đã diễn ra Hội đồng bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Bản đồ, Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý, mã ngành 604476.

 • ENVIM quan tâm tới ứng dụng CNTT trong quản lý công trình giao thông đô thị.

Được thành lập năm 2001, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình nâng cấp đô thị TP (Ban quản lý) có nhiệm vụ triển khai các tiểu dự án nâng cấp đô thị thuộc chương trình nâng cấp đô thị Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ nhằm góp phần xóa đói, giảm nghèo ở khu vực đô thị; nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cải thiện vệ sinh môi trường; từng bước chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư thu nhập thấp. Tuy nhiên, vấn đề ứng dụng CNTT nâng cao  hiệu quả của công tác quản lý tại Ban quản lý chưa được quan tâm đúng mức.

 • Các thành viên nhóm ENVIM bảo vệ Luận văn tốt nghiệp

Ngày 9/1/2015, là ngày đáng ghi nhớ của 3 thành viên nhóm ENVIM: Nguyễn Châu Mỹ Duyên, Trần Thị Thùy Dương và Nguyễn Thị Lan Anh khi các em đã bảo vệ thành công Luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý và công nghệ môi trường tại Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105