"Chúng tôi chọn con đường ngắn nhất đi từ khoa học tới ứng dụng."
Get the Flash Player to see this rotator.
Chúng tôi xây dựng một môi trường cần thiết để nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.
LIÊN KẾT
Website PSG. TSKH. Bùi Tá Long
Tìm xe buýt, tìm địa điểm tại Tp. Hồ Chí Minh, bản đồ 24h
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới 2015
THÀNH VIÊN
 • Bùi Tá Long
 • Cơ quan: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Vai trò trong nhóm: Trưởng nhóm
 • Trình độ: Phó giáo sư (2009), tiến sĩ (1989), tiến sĩ khoa học (1998)
 • Năm đạt: 1998
 • Email: longbt62@hcmut.edu.vn
 • Điện thoại: 0918017376
 • Đặng Thị Ly Ly
 • Cơ quan: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Vai trò trong nhóm: Thành viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Năm đạt: 2014
 • Email: jen30487@yahoo.com
 • Điện thoại: 0916801639
 • Dương Ngọc Hiếu
 • Cơ quan: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Vai trò trong nhóm: Thành viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Năm đạt: 2005
 • Email: ngochieu3012@yahoo.com
 • Điện thoại: 0918497285
 • Trần Thị Anh Thư
 • Cơ quan: Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Vai trò trong nhóm: Thành viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Năm đạt: 2012
 • Email: anhthu_sun@yahoo.com.vn
 • Điện thoại: 0909798562
 • Nguyễn Châu Mỹ Duyên
 • Cơ quan: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Vai trò trong nhóm: Thành viên
 • Trình độ: Đại học
 • Năm đạt: 2015
 • Email: duyennguyenchaumy@gmail.com
 • Điện thoại: 01217870940
 • Cao Duy Trường
 • Cơ quan: Đại học Tài nguyên và Môi trường
 • Vai trò trong nhóm: Thành viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Năm đạt: 2009
 • Email: caoduytruong@yahoo.com
 • Điện thoại: 0989611894
 • Đặng Khả Nhi
 • Cơ quan: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Vai trò trong nhóm: Thành viên
 • Trình độ: Đại học
 • Năm đạt: 2018
 • Email: 91302775@hcmut.edu.vn
 • Điện thoại: 0966869435
 • Lê Thị Quỳnh Hà
 • Cơ quan: Viện Môi trường & Tài nguyên Tp. HCM
 • Vai trò trong nhóm: Thành viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Năm đạt: 1999
 • Email: quynhha@gmail.com
 • Điện thoại: 0918651233
 • Lê Thị Diệu Hiền
 • Cơ quan: Trung tâm kiểm định công nghiệp II, Cục kỹ thuật an toàn và môi trường, Bộ Công thương
 • Vai trò trong nhóm: Thành viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Năm đạt: 2013
 • Email: dieuhienmtk26@gmail.com
 • Điện thoại: 0938530989
 • Nguyễn Thị Hải
 • Cơ quan: Viện Môi trường & Tài nguyên Tp. HCM
 • Vai trò trong nhóm: Thành viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Năm đạt: 2013
 • Email: nguyenthihai.ksmt@gmail.com
 • Điện thoại: 0909793717
 • Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Cơ quan: Viện Môi trường & Tài nguyên Tp. HCM
 • Vai trò trong nhóm: Thành viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Năm đạt: 2013
 • Email: thuthuy.nguyenpro@gmail.com
 • Điện thoại: 0905456576
 • Nguyễn Thị Diễm
 • Cơ quan: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Vai trò trong nhóm: Thành viên
 • Trình độ: Đại học
 • Năm đạt: 2011
 • Email: diemnguyen201088@gmail.com
 • Điện thoại: 0917201321
 • Nguyễn Việt Kỳ
 • Cơ quan: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Vai trò trong nhóm: Thành viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Năm đạt: 1987
 • Email:
 • Điện thoại: 0913911879
 • Nguyễn Thị Ngọc Quyên
 • Cơ quan: Đại học Tây Nguyên
 • Vai trò trong nhóm: Thành viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Năm đạt: 2010
 • Email: ngocquyendhtn@yahoo.com.vn
 • Điện thoại: 0963003316
 • Bùi Đức Chi
 • Cơ quan: Giáo viên PTTH tại Đồng Nai
 • Vai trò trong nhóm: Thành viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Năm đạt: 2013
 • Email: buiducchi77@yahoo.com
 • Điện thoại: 0944430503
 • Ma Thị Kim Phượng
 • Cơ quan: Tp. Pleiku, Gia Lai
 • Vai trò trong nhóm: Thành viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Năm đạt: 2014
 • Email: maphuong1604@gmail.com
 • Điện thoại: 0937065399
 • Nguyễn Phạm Huyền Linh
 • Cơ quan: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Vai trò trong nhóm: Thành viên
 • Trình độ: Đại học
 • Năm đạt: 2009
 • Email: huyenlinh.np@gmail.com
 • Điện thoại:
 • Nguyễn Thị Lan Anh
 • Cơ quan: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Vai trò trong nhóm: Thành viên
 • Trình độ: Đại học
 • Năm đạt: 2015
 • Email: nguyenlananh0109@gmail.com
 • Điện thoại: 0935014484
 • Trần Thị Thùy Dương
 • Cơ quan: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Vai trò trong nhóm: Thành viên
 • Trình độ: Đại học
 • Năm đạt: 2015
 • Email: thuyduongmok10@yahoo.com
 • Điện thoại: 0982737358
 • Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
 • Cơ quan: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Vai trò trong nhóm: Thành viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Năm đạt: 2014
 • Email: quynhnhu88gv@gmail.com
 • Điện thoại: 0932088965
 • Cù Xuân Thành
 • Cơ quan: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Vai trò trong nhóm: Thành viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Năm đạt: 2014
 • Email: xuanthanh310@gmail.com
 • Điện thoại: 0983076543
 • Quan Dân Hạnh
 • Cơ quan: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức
 • Vai trò trong nhóm: Thành viên
 • Trình độ: Đại học
 • Năm đạt: 2013
 • Email: danhanhmt@gmail.com
 • Điện thoại:
 • Bùi Huỳnh Anh
 • Cơ quan: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Vai trò trong nhóm: Thành viên
 • Trình độ: Đại học
 • Năm đạt: 2019
 • Email: 91300042@hcmut.edu.vn
 • Điện thoại: 01206876212