"Chúng tôi chọn con đường ngắn nhất đi từ khoa học tới ứng dụng."
Get the Flash Player to see this rotator.
Chúng tôi xây dựng một môi trường cần thiết để nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.
LIÊN KẾT
Website PSG. TSKH. Bùi Tá Long
Tìm xe buýt, tìm địa điểm tại Tp. Hồ Chí Minh, bản đồ 24h
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới 2015
BÀI BÁO ĐĂNG TẠP CHÍ
 • Đánh giá hiện trạng phân bố và sự biến động theo mùa mức độ ô nhiễm PM2.5 tại vùng Tứ Giác Long Xuyên, Việt Nam
 • Tiếng Anh: Assessing spatio-temporal distributions and seasonal variations of PM2.5 pollution level status in the Long Xuyen Quadrangle, Vietnam
 • Tạp chí: Khí tượng Thủy văn
 • Số xuất bản: 736
 • Trang: 54 - 74
 • Thời gian: 4/2022
 • Đánh giá diễn biến đường bờ và xu thế bồi – xói khu vực bờ biển Cửa Đại – Hội An, tỉnh Quảng Nam
 • Tiếng Anh: Assessment of the shoreline evolution and coastal erosion trends along Cua Dai beach, Hoi An City, Quang Nam
 • Tạp chí: Khí tượng Thủy văn
 • Số xuất bản: 736
 • Trang: 41 - 53
 • Thời gian: 4/2022
 • Đánh giá sức tải môi trường biển vịnh nửa kính - Mô hình và CSDL liên quan
 • Tiếng Anh: Assessing marine environmental carrying capacity in semi-enclosed coastal areas — Models and related databases
 • Tạp chí: Science of the Total Environment
 • Số xuất bản: 838 (2022)
 • Trang: 156043
 • Thời gian: 5/2022
 • Phân tích xu thế xói bờ biển sử dụng viễn thám và các mô hình thủy động lực học" trường hợp nghiên cứu tại mũi Cà Mau, Mekong Delta
 • Tiếng Anh: Coastal erosion trend analysis using a combination of remote sensing and hydrodynamic models: Case study of Ca Mau Cape, Mekong Delta
 • Tạp chí: Remote Sensing Applications: Society and Environment
 • Số xuất bản: 26(2022)
 • Trang: 100734
 • Thời gian: 3/2022
 • Nền tảng Web tính toán mô phỏng phát thải khí methane: mô hình và xây dựng phần mềm
 • Tiếng Anh: A web based methane emissions modelling platform: Models and software development
 • Tạp chí: Waste management
 • Số xuất bản: 134 (2021)
 • Trang: 120 - 135
 • Thời gian: 8/2021
 • Lượng hóa phát thải khí methane từ bãi chôn lấp bằng mô hình máy tính - trường hợp tỉnh Long An, Việt Nam
 • Tiếng Anh: Methane emissions quantification from municipal waste landfills: models and computer software – a case study of Long An province, Viet Nam
 • Tạp chí: Environmental Sciences and Pollution Reseach
 • Số xuất bản: 25
 • Trang: 1-23
 • Thời gian: 7/2021
 • Kết hợp mô hình chất lượng không khí và các mô hình đánh giá thiệt hại kinh tế trong nghiên cứu dịch tễ liên quan tới ô nhiễm không khí với những điều kiện không chắc chắn.
 • Tiếng Anh: Linking air quality, health, and economic effect models for use in air pollution epidemiology studies with uncertain factors.
 • Tạp chí: Atmospheric pollution research
 • Số xuất bản: 12
 • Trang: 101118
 • Thời gian: 7/2021
 • Dự báo tiềm năng giảm thiểu khí nhà kính và thu hồi điện từ trường hợp bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị ở tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.
 • Tiếng Anh: Prediction of potential for greenhouse gas mitigation and power recovery from a municipal solid waste landfill case in Tien Giang province, Vietnam.
 • Tạp chí: Khí tượng Thủy văn
 • Số xuất bản: 724
 • Trang: 32 - 52
 • Thời gian: 4/2021
 • Mô phỏng sự phụ thuộc xâm nhập mặn và các yếu tố thủy văn bằng MIKE 3 – Trường hợp cửa sông Vệ, Quảng Ngãi
 • Tiếng Anh: Modelling the dependence between salinity intrusion and hydrological factors using MIKE 3: a case study of Ve river, Quang Ngai
 • Tạp chí: Khí tượng Thủy văn
 • Số xuất bản: 725
 • Trang:
 • Thời gian: 5/2021
 • Ứng dụng WRF/CMAQ mô phỏng ô nhiễm PM10 từ hoạt động giao thông – Trường hợp Tp. Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh: Application of WRF/CMAQ for PM10 simulation from road traffic in Ho Chi Minh city
 • Tạp chí: Khí tượng Thủy văn
 • Số xuất bản: 724
 • Trang:
 • Thời gian: 4/2021
 • Application of Mike/Swat for simulation the salt intrusion – a case study in Ve river, Quang Ngai province
 • Tiếng Anh: Application of Mike/Swat for simulation the salt intrusion – a case study in Ve river, Quang Ngai province
 • Tạp chí: Lowland technology international
 • Số xuất bản: 22
 • Trang: 258-267
 • Thời gian: 9/2020
 • Model for assessing health damage from air pollution in quarrying area – Case study at Tan Uyen quarry, Ho Chi Minh megapolis, Vietnam
 • Tiếng Anh: Model for assessing health damage from air pollution in quarrying area – Case study at Tan Uyen quarry, Ho Chi Minh megapolis, Vietnam
 • Tạp chí: Heliyon
 • Số xuất bản: 6
 • Trang:
 • Thời gian: 9/2020
 • Mô hình hóa sự phụ thuộc sạt lở vào các yếu tố tự nhiên và con người - trường hợp vùng cửa sông - biển Ganh Hào, Bạc Liêu - Cà Mau, Việt Nam
 • Tiếng Anh: Modelling bank erosion dependence on natural and anthropogenic factors — case study of Ganh Hao estuary, Bac Lieu - Ca Mau, Vietnam
 • Tạp chí: Environmental Technology and Innovation
 • Số xuất bản: 20
 • Trang:
 • Thời gian: 8/2020
 • Công cụ tích hợp đánh giá phát thải và lan truyền methane từ bãi chôn lấp: trường hợp Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Tiếng Anh: Integrated model for methane emission and dispersion assessment from landfills: A case study of Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Tạp chí: Science of the Total Environment
 • Số xuất bản: 738
 • Trang:
 • Thời gian: 10/2020
 • Thuật toán ngược cho phương trình Streeter - Phelps trong bài toán kiểm soát ô nhiễm nước.
 • Tiếng Anh: Inverse algorithm for Streeter – Phelps equation in water pollution control problem
 • Tạp chí: Mathematics and Computers in Simulation
 • Số xuất bản: 171C
 • Trang: 119 - 126
 • Thời gian: 3/2020
 • Mô phỏng lan truyền nhiệt bằng mô hình toán ba chiều – trường hợp nhà máy nhiệt điện tại vùng biển Đề - Gi, Bình Định
 • Tiếng Anh: Temperature spreading simulation by using 3d model - thermal power plant in the coastal Degi, Binh Dinh
 • Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
 • Số xuất bản: 2 (2)
 • Trang: 122 - 129
 • Thời gian: 10/2019
 • Nghiên cứu ứng dụng mô hình hoá tính toán ô nhiễm không khí cho nguồn thải đường và thể tích – trường hợp áp dụng tại mỏ khai thác đá tỉnh Bình Dương
 • Tiếng Anh: Modeling air pollution for line and volume emissions - a case study in Binh Duong quarry
 • Tạp chí: Khí tượng Thủy văn
 • Số xuất bản: 703
 • Trang: 1-15
 • Thời gian: 7/2019
 • Ứng dụng mô hình diễn toán SWAT/NAM/MIKE xây dựng bộ thông số thủy văn và thủy lực phục vụ cho tính toán dòng chảy – trường hợp sông Vệ, Quảng Ngãi
 • Tiếng Anh: Applying mathematical models SWAT/NAM/MIKE to build hydrological and hydraulic parameters for flow calculation - in case of Ve river, Quang Ngai
 • Tạp chí: Khí tượng Thủy văn
 • Số xuất bản: 702
 • Trang: 1-12
 • Thời gian: 6/2019
 • Mô hình hóa ô nhiễm không khí trong điều kiện địa hình phức tạp - trường hợp nguồn thải điểm
 • Tiếng Anh: Air pollution modelling over complex terrain from point source
 • Tạp chí: Khí tượng Thủy văn
 • Số xuất bản: 700 (T4)
 • Trang: 34 - 45
 • Thời gian: 4/2019
 • Xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu lưu vực srepok vùng Tây nguyên bằng phương pháp chi tiết hóa thống kê
 • Tiếng Anh: Producing climate change scenarios in srepok watershed Tay Nguyen area by statistical downscaling method
 • Tạp chí: Khí tượng Thủy văn
 • Số xuất bản: 669
 • Trang: 6-14
 • Thời gian: 9/2016
 • Ứng dụng mô hình Swat đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới dòng chảy sông Vu Gia, Quảng Nam.
 • Tiếng Anh: Applying Swat model to assess impacts of climate change on the flow of Vu Gia river basin, Quang Nam province
 • Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
 • Số xuất bản: 53 (5A)
 • Trang: 159 - 166
 • Thời gian: 6/2015
 • Xây dựng chỉ số an ninh sinh kế bền vững (SLSI) phục vụ đánh giá mức độ phát triển bền vững tại tỉnh Bình Thuận
 • Tiếng Anh: Building of sustainable livelihood security index for sustainable development in Binh Thuan
 • Tạp chí: Khí tượng Thủy văn
 • Số xuất bản: 655 (7/2015)
 • Trang: 47 - 51
 • Thời gian: 7/2015
 • Ứng dụng mô hình CLiM trong đánh giá khả năng chịu tải của sông cái Nha Trang
 • Tiếng Anh:
 • Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
 • Số xuất bản: 647
 • Trang: 56 - 60
 • Thời gian: 11/2014
 • Xây dựng bản đồ phân vùng chất lượng nước mặt - trường hợp tỉnh Bình Dương
 • Tiếng Anh: Construction for zoning map to surface water quality- a case study of Binh Duong
 • Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
 • Số xuất bản: 52 - số 4C
 • Trang: 37 - 46
 • Thời gian: 9/2014
 • Đánh giá chất lượng môi trường không khí thành phố Hà nội theo chỉ số chất lượng không khí
 • Tiếng Anh:
 • Tạp chí: Khí tượng Thủy văn
 • Số xuất bản: 638
 • Trang: 43 - 50
 • Thời gian: 2/2014
 • Air quality assessment and air pollution zoning of hanoi using air quality index
 • Tiếng Anh: Air quality assessment and air pollution zoning of hanoi using air quality index
 • Tạp chí: Asian Environmental Technology, ISSN 0963 7362
 • Số xuất bản: Volume 18 Issue 1
 • Trang: 4 - 6
 • Thời gian: 3/2014
 • Ứng dụng Mike11 mô phỏng chất lượng nước sông Ba, Gia Lai theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội
 • Tiếng Anh: Using mike 11 simulate water quality in Ba river, Gia Lai by socioeconomic development scenarios
 • Tạp chí: Khí tượng Thủy văn
 • Số xuất bản: 628
 • Trang: 52-58
 • Thời gian: 4/2013
 • Xác định khả năng tự làm sạch hệ thống kênh sông - lấy sông Sài Gòn làm ví dụ nghiên cứu
 • Tiếng Anh: Determination the seft – purification capacity for canal river system – sai gon river as a case of study
 • Tạp chí: Khí tượng Thủy văn
 • Số xuất bản: 626
 • Trang: 1-9
 • Thời gian: 2/2013
 • Xâydựng mô hình tích hợp hỗ trợ đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Sài Gòn.
 • Tiếng Anh: Building integrated model support evaluation of saigon river water quality trends a vision to 2020
 • Tạp chí: Khí tượng Thủy văn
 • Số xuất bản: 621
 • Trang: 13-22
 • Thời gian: 9/2012
 • Ứng dụng chỉ số an ninh sinh kế bền vững đánh giá sự phát triển bền vững tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh: Applying sustainable livelihood security index (SLSI) for assessing the sustainable development at ho chi minh city
 • Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
 • Số xuất bản: 50 (4A)
 • Trang: 1-9
 • Thời gian: 12/2012