"Chúng tôi chọn con đường ngắn nhất đi từ khoa học tới ứng dụng."
Get the Flash Player to see this rotator.
Chúng tôi xây dựng một môi trường cần thiết để nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.
LIÊN KẾT
Website PSG. TSKH. Bùi Tá Long
Tìm xe buýt, tìm địa điểm tại Tp. Hồ Chí Minh, bản đồ 24h
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới 2015
BÀI BÁO TẠI HỘI NGHỊ
 • Mô phỏng lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường nước-trường hợp nghiên cứu cụ thể sông Sài Gòn.
 • Tiếng Anh:
 • Đơn vị tổ chức: Viện toán cao cấp
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2018
 • Trang:
 • Xác định rào cản và giải pháp hợp tác chia sẻ lợi ích giữa các bên tham gia xả thải trên lưu vực sông – trường hợp sông Sài Gòn
 • Tiếng Anh:
 • Đơn vị tổ chức: Hutech
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2018
 • Trang: 378 - 483
 • Mô hình hóa chất lượng nước ven vịnh Đà Nẵng, Việt Nam: mô hình và các tham số hiệu chỉnh.
 • Tiếng Anh: Modeling coastal water quality in DANANG bay, VIETNAM: models and adjusted parameters
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Thủy Lợi
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2018
 • Trang: 240
 • Mô phỏng và dự báo xâm nhập mặn sử dụng Mike - Swat và công cụ GIS: trường hợp sông Vệ, Quảng Ngãi.
 • Tiếng Anh: Salt intrusion modelling and prediction using MIKE - SWAT – GIS tools: case of the Ve river estuary, Quang Ngai
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Thủy Lợi
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2018
 • Trang: 238
 • Building information system serving adaptation, mitigation and impact assessment the climate change for national level
 • Tiếng Anh:
 • Đơn vị tổ chức: Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng
 • Quốc gia: Nhật
 • Năm: 2014
 • Trang:
 • Assessment of climate change trends at Long Xuyen quadrangle using remote sensing image
 • Tiếng Anh:
 • Đơn vị tổ chức: Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng
 • Quốc gia: Nhật
 • Năm: 2014
 • Trang:
 • Ứng dụng mô hình và GIS dánh giá tác động ô nhiễm bụi từ khu vực khai thác đá tập trung
 • Tiếng Anh: Application model and GIS to assess the impact of environmental pollution due to dust in the quarrying area
 • Đơn vị tổ chức: Đại Học Nông Lâm Tp.HCM
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2014
 • Trang:
 • Ứng dụng mô hình CLIM trong đánh giá khả năng chịu tải cửa sông Cái Nha Trang
 • Tiếng Anh: Determining carrying capacity of Cai Nha Trang river using CLIM model
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2014
 • Trang: -9
 • Công cụ tích hợp quản lý chất thải rắn nguy hại tại tp.HCM sử dụng công nghệ thể điện tử và GIS
 • Tiếng Anh: Integrated tool for management hazardous solid waste in ho chi minh cityby using e-card and gis technology
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Bách khoa Tp.HCM và Nhật Bản
 • Quốc gia: Nhật
 • Năm: 2014
 • Trang: 23
 • Mô hình dánh giá ?nh hu?ng b? m?t t?i m?c d? và ph?m vi ô nhi?m trong khí quy?n
 • Tiếng Anh: Dispersion model for evaluation the influence of surface absorption to the level and scope of the pollution in the atmosphere
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2014
 • Trang: 30
 • Tính toán và mô ph?ng quá trình tách b?i và lan truy?n ô nhi?m b?i t? h? th?ng l?c tách b?i.
 • Tiếng Anh: Calculation and simulation of wood dust separation and pollution spreading in air of cyclone system
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2014
 • Trang: 32
 • Lý thuyết trò chơi hợp tác và ứng dụng giải bài toán tiết kiệm chi phí xử lý ô nhiễm
 • Tiếng Anh: Cooperative game theory and its application to cost saving pollution
 • Đơn vị tổ chức: Viện khoa học và công nghệ tính toán
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2014
 • Trang: -10
 • Hệ thống tích hợp giải bài toán dòng chảy và tải khuếch tán
 • Tiếng Anh: Integrated system for solving flow and advection - diffution problem
 • Đơn vị tổ chức: Viện khoa học và công nghệ tính toán
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2014
 • Trang: -14
 • Xây dựng phần mềm đánh giá khả năng chịu tải cửa kênh sông
 • Tiếng Anh: Building the software for caculating the load capacity of the channel river
 • Đơn vị tổ chức: Viện cơ học và tin học ứng dụng
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2014
 • Trang: -9
 • Ðánh giá chất lượng môi trường không khí thành phố Hà Nội theo chỉ số chất lượng không khí
 • Tiếng Anh: Air quality assessment of hanoi capital by using air quality index
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2013
 • Trang:
 • Xây dựng bản đồ phân vùng chất lượng nước mặt- Trường hợp tỉnh Bình Dương
 • Tiếng Anh: Pollution evaluation in streams using water quality indices – a case sudy from Binh Duong province
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2013
 • Trang:
 • Mô hình toán và thông tin đánh giá sự khuếch tán và lắng đọng khô trong khí quyển
 • Tiếng Anh: Mathematical and informatical model for diffusion and dry deposition assessment for the dust in the atmosphere.
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2013
 • Trang: -11
 • Giải bài toán lan truyền chất bằng phương pháp thể tích hựu hạn và lướii phi cấu trúc
 • Tiếng Anh: Numerical solution for advection – diffusion problem by using finite volume element and unstructured mesh
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2013
 • Trang: -13
 • Ứng dụng phương pháp thể tích hữu hạn trong bài toán môi trường
 • Tiếng Anh: Application of finite volume element and unstructured mesh for environmental problem
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2013
 • Trang: -16
 • Ứng dụng mô hình WASP xây dựng tài nguyên năng lượng gió- Áp dụng cho tỉnh Ninh Thuận
 • Tiếng Anh: Application of WASP model to build the wind resources map - apply to the province Ninh Thu?n
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2013
 • Trang: -7
 • Xây dựng phần mềm quảng bá du lịch sinh thái- trường hợp áp dụng tỉnh Tây Ninh
 • Tiếng Anh:
 • Đơn vị tổ chức: Đại Học Nông Lâm Tp.HCM
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2013
 • Trang: -9
 • Ứng dụng viễn thám và mô hình đánh giá tác động của sử dụng đất và biến đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Srepok
 • Tiếng Anh: Assessment the impacts of land use and climate change on water discharge of Srepok river watershed, Vietnam
 • Đơn vị tổ chức: Hiệp hội viễn thám châu Á
 • Quốc gia: Indonesia
 • Năm: 2013
 • Trang: SC09 - 152 - SC09-159
 • Ứng dụng GIS và mô hình trong việc đánh giá tác động ô nhiễm môi trường tại khu vực khai thác đá tập trung
 • Tiếng Anh: APPLICATION OF GIS AND MODELING TO ASSESS THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL POLLUTION DUE TO DUST IN THE QUARRYING AREA
 • Đơn vị tổ chức: Hiệp hội viễn thám châu Á
 • Quốc gia: Indonesia
 • Năm: 2013
 • Trang: SC09-144 - SC09-151
 • Xây dựng phần mềm đánh giá chất lượng môi trường theo phương pháp chỉ số môi trường
 • Tiếng Anh: Building the software for estimating environment quality index
 • Đơn vị tổ chức: Đại Học Nông Lâm Tp.HCM
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2012
 • Trang: -10
 • Xây dựng bản đố phân vùng chất lượng nước mặt cho sông Sài Gòn
 • Tiếng Anh: Pollution evaluation in streams using water quality indices – a case sudy from Saigon basin
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2012
 • Trang: -5
 • Ứng dụng phương pháp sai phân và Mathlab giải bài toán vận chuyển chất hai chiều
 • Tiếng Anh: Application of method of difference and mathlab for solving 2D problems of transporting dissolved pollutants
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2011
 • Trang: -5