"Chúng tôi chọn con đường ngắn nhất đi từ khoa học tới ứng dụng."
Get the Flash Player to see this rotator.
Chúng tôi xây dựng một môi trường cần thiết để nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.
LIÊN KẾT
Website PSG. TSKH. Bùi Tá Long
Tìm xe buýt, tìm địa điểm tại Tp. Hồ Chí Minh, bản đồ 24h
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới 2015
BÀI BÁO TẠI HỘI NGHỊ
 • Mô hình đánh giá thiệt hại về sức khỏe do ô nhiễm không khí tại khu vực mỏ khai thác đá- trường hợp mỏ đá Tân Uyên. khu vực đô thị Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Tiếng Anh: Model for assessing health damage from air pollution in quarrying area - a case study at Tan Uyen quarry, Ho Chi Minh megapolis, Vietnam
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Mahidol Thái Lan
 • Quốc gia: Thái Lan
 • Năm: 2019
 • Trang:
 • Mô hình hóa sạt lở phụ thuộc vào yếu tố tự nhiên và con người - trường hợp Gành Hào, Bạc Liêu - Cà Mau, Việt Nam.
 • Tiếng Anh: Modeling the Landslide and Bank Erosion Dependence on Natural & Human Impact Factors - Case of Ganh Hao Estuary, Bac Lieu - Ca Mau, Vietnam
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2019
 • Trang:
 • Mô hình tích hợp đánh giá phát thải khí nhà kính và sự phân tán từ bãi chôn lấp - trường hợp thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Tiếng Anh: Integrated model for greenhouse gas emission and dispersion assessement from landfill - a case study: Hochiminh City, Vietnam
 • Đơn vị tổ chức: Hiệp hội sức khỏe môi trường đô thị
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Năm: 2019
 • Trang:
 • Xây dựng bản đồ phát thải khí từ hoạt động nông nghiệp để thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tại Việt Nam.
 • Tiếng Anh: Spatial Mapping Of Agricultural Green House Gas Emission For Implementing Paris Agreement On Climate Change In Vietnam
 • Đơn vị tổ chức: Hiệp hội viễn thám châu Á
 • Quốc gia: Hàn Quốc
 • Năm: 2019
 • Trang:
 • Ứng dụng viễn thám và mô hình đánh giá sự thay đổi đường bờ và đáy sông do hoạt động khai thác cát - trường hợp sông Krong no, Đak Nông.
 • Tiếng Anh: Application Of Remote Sensing And Modelling To Assess Shoreline Change And River Bed Level Change Under The Pressure Of Sand Mining Activities – A Case Study In Krong No River, Dak Nong Province
 • Đơn vị tổ chức: Hiệp hội viễn thám châu Á
 • Quốc gia: Hàn Quốc
 • Năm: 2019
 • Trang:
 • Đánh giá sức tải môi trường với Amoni Và TSS – trường hợp vịnh Dung Quất, Việt Nam
 • Tiếng Anh: Đánh giá sức tải môi trường với Amoni Và TSS – trường hợp vịnh Dung Quất, Việt Nam
 • Đơn vị tổ chức: WRE conference
 • Quốc gia: Macau, Trung Quốc
 • Năm: 2019
 • Trang: 106
 • Ứng dụng Mike 11 và viễn thám mô phỏng lũ lụt - trường hợp tại lưu vực sông Trà Khúc, Quảng Ngãi
 • Tiếng Anh: Application of Mike11 and remote sensing in simulating flood – a case study in Tra Khuc river, Quang Ngai province, Vietnam
 • Đơn vị tổ chức: WRE conference
 • Quốc gia: Macau, Trung Quốc
 • Năm: 2019
 • Trang: 34
 • EnvimAP - mô hình tích hợp đánh giá thiệt hại về sức khỏe do ô nhiễm không khí tại Tp.HCM, Việt Nam
 • Tiếng Anh: Envimap – the integrated model for health damage assessment due to air pollution in Hochiminh City, Vietnam
 • Đơn vị tổ chức: ABaCAS
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Năm: 2019
 • Trang: 4
 • Đánh giá hiện trạng và dự báo nồng độ PM10 tại Tp.HCM, Việt Nam sử dụng mô hình WRF - CMAQ
 • Tiếng Anh: Assessment the current status and forecast PM10 contamination in Hochiminh city, Vietnam using WRF-CMAQ model
 • Đơn vị tổ chức: ABaCAS
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Năm: 2019
 • Trang: 5
 • Xây dựng bản đồ phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính sử dụng WRF/CMAQ - trường hợp tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
 • Tiếng Anh: Spatial mapping of green house gas emission by using WRF/CMAQ model – a case study in Dong Thap province Vietnam
 • Đơn vị tổ chức: ABaCAS
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Năm: 2019
 • Trang: 3
 • Phân bố phát thải khí hiệu ứng nhà kính từ hoạt động nông nghiệp - trường hợp delta Mekong - Việt Nam.
 • Tiếng Anh: Contribution of agriculture to national greenhouse gas emissions – a case study in Mekong Delta Vietnam
 • Đơn vị tổ chức: Trung Quốc
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Năm: 2019
 • Trang: 3
 • Ứng dụng viễn thám xây dựng bản đồ ngập lụt tỉnh Quảng Ngãi
 • Tiếng Anh: Application Of Remote Sensing Technology To Establish The Flood Map Of Quang Ngai Province
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Cần Thơ
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2018
 • Trang:
 • Xây dựng thuật toán bài toán ngược xác định nguồn nghi ngờ trong bài toán kiểm soát ô nhiễm nước.
 • Tiếng Anh: Inverse Algorithm For Determination Suspected Resources For Water Pollution Control
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Mahidol Thái Lan
 • Quốc gia: Thái Lan
 • Năm: 2018
 • Trang: 27
 • Tính toán phát thải khí hiệu ứng nhà kính (CH4, N2O, CO2) từ ngành nông nghiệp - trường hợp tỉnh Đồng Tháp.
 • Tiếng Anh: Calculating Green House Gas Emissions (Ch4, N2o, Co2) Released From Agriculture – A Case Study In Dong Thap Province
 • Đơn vị tổ chức: Hiệp hội viễn thám châu Á
 • Quốc gia: Malaysia
 • Năm: 2018
 • Trang:
 • Ứng dụng ảnh Landsat 8 xây dựng bản đồ ô nhiễm bụi PM10 tại khu vực đô thị Tp.HCM
 • Tiếng Anh: Application Of Satellite Images Landsat 8 For Interpretation Of PM10 Distribution In Urban Part - Ho Chi Minh City As A Case Study
 • Đơn vị tổ chức: Hiệp hội viễn thám châu Á
 • Quốc gia: Malaysia
 • Năm: 2018
 • Trang:
 • Mô phỏng lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường nước-trường hợp nghiên cứu cụ thể sông Sài Gòn.
 • Tiếng Anh:
 • Đơn vị tổ chức: Viện toán cao cấp
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2018
 • Trang:
 • Xác định rào cản và giải pháp hợp tác chia sẻ lợi ích giữa các bên tham gia xả thải trên lưu vực sông – trường hợp sông Sài Gòn
 • Tiếng Anh:
 • Đơn vị tổ chức: Hutech
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2018
 • Trang: 378 - 483
 • Mô hình hóa chất lượng nước ven vịnh Đà Nẵng, Việt Nam: mô hình và các tham số hiệu chỉnh.
 • Tiếng Anh: Modeling coastal water quality in DANANG bay, VIETNAM: models and adjusted parameters
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Thủy Lợi
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2018
 • Trang: 240
 • Mô phỏng và dự báo xâm nhập mặn sử dụng Mike - Swat và công cụ GIS: trường hợp sông Vệ, Quảng Ngãi.
 • Tiếng Anh: Salt intrusion modelling and prediction using MIKE - SWAT – GIS tools: case of the Ve river estuary, Quang Ngai
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Thủy Lợi
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2018
 • Trang: 238
 • Building information system serving adaptation, mitigation and impact assessment the climate change for national level
 • Tiếng Anh:
 • Đơn vị tổ chức: Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng
 • Quốc gia: Nhật
 • Năm: 2014
 • Trang:
 • Assessment of climate change trends at Long Xuyen quadrangle using remote sensing image
 • Tiếng Anh:
 • Đơn vị tổ chức: Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng
 • Quốc gia: Nhật
 • Năm: 2014
 • Trang:
 • Ứng dụng mô hình và GIS dánh giá tác động ô nhiễm bụi từ khu vực khai thác đá tập trung
 • Tiếng Anh: Application model and GIS to assess the impact of environmental pollution due to dust in the quarrying area
 • Đơn vị tổ chức: Đại Học Nông Lâm Tp.HCM
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2014
 • Trang:
 • Ứng dụng mô hình CLIM trong đánh giá khả năng chịu tải cửa sông Cái Nha Trang
 • Tiếng Anh: Determining carrying capacity of Cai Nha Trang river using CLIM model
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2014
 • Trang: -9
 • Công cụ tích hợp quản lý chất thải rắn nguy hại tại tp.HCM sử dụng công nghệ thể điện tử và GIS
 • Tiếng Anh: Integrated tool for management hazardous solid waste in ho chi minh cityby using e-card and gis technology
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Bách khoa Tp.HCM và Nhật Bản
 • Quốc gia: Nhật
 • Năm: 2014
 • Trang: 23
 • Mô hình dánh giá ?nh hu?ng b? m?t t?i m?c d? và ph?m vi ô nhi?m trong khí quy?n
 • Tiếng Anh: Dispersion model for evaluation the influence of surface absorption to the level and scope of the pollution in the atmosphere
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2014
 • Trang: 30
 • Tính toán và mô ph?ng quá trình tách b?i và lan truy?n ô nhi?m b?i t? h? th?ng l?c tách b?i.
 • Tiếng Anh: Calculation and simulation of wood dust separation and pollution spreading in air of cyclone system
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2014
 • Trang: 32
 • Lý thuyết trò chơi hợp tác và ứng dụng giải bài toán tiết kiệm chi phí xử lý ô nhiễm
 • Tiếng Anh: Cooperative game theory and its application to cost saving pollution
 • Đơn vị tổ chức: Viện khoa học và công nghệ tính toán
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2014
 • Trang: -10
 • Hệ thống tích hợp giải bài toán dòng chảy và tải khuếch tán
 • Tiếng Anh: Integrated system for solving flow and advection - diffution problem
 • Đơn vị tổ chức: Viện khoa học và công nghệ tính toán
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2014
 • Trang: -14
 • Xây dựng phần mềm đánh giá khả năng chịu tải cửa kênh sông
 • Tiếng Anh: Building the software for caculating the load capacity of the channel river
 • Đơn vị tổ chức: Viện cơ học và tin học ứng dụng
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2014
 • Trang: -9
 • Ðánh giá chất lượng môi trường không khí thành phố Hà Nội theo chỉ số chất lượng không khí
 • Tiếng Anh: Air quality assessment of hanoi capital by using air quality index
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2013
 • Trang:
 • Xây dựng bản đồ phân vùng chất lượng nước mặt- Trường hợp tỉnh Bình Dương
 • Tiếng Anh: Pollution evaluation in streams using water quality indices – a case sudy from Binh Duong province
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2013
 • Trang:
 • Mô hình toán và thông tin đánh giá sự khuếch tán và lắng đọng khô trong khí quyển
 • Tiếng Anh: Mathematical and informatical model for diffusion and dry deposition assessment for the dust in the atmosphere.
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2013
 • Trang: -11
 • Giải bài toán lan truyền chất bằng phương pháp thể tích hựu hạn và lướii phi cấu trúc
 • Tiếng Anh: Numerical solution for advection – diffusion problem by using finite volume element and unstructured mesh
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2013
 • Trang: -13
 • Ứng dụng phương pháp thể tích hữu hạn trong bài toán môi trường
 • Tiếng Anh: Application of finite volume element and unstructured mesh for environmental problem
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2013
 • Trang: -16
 • Ứng dụng mô hình WASP xây dựng tài nguyên năng lượng gió- Áp dụng cho tỉnh Ninh Thuận
 • Tiếng Anh: Application of WASP model to build the wind resources map - apply to the province Ninh Thu?n
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2013
 • Trang: -7
 • Xây dựng phần mềm quảng bá du lịch sinh thái- trường hợp áp dụng tỉnh Tây Ninh
 • Tiếng Anh:
 • Đơn vị tổ chức: Đại Học Nông Lâm Tp.HCM
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2013
 • Trang: -9
 • Ứng dụng viễn thám và mô hình đánh giá tác động của sử dụng đất và biến đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Srepok
 • Tiếng Anh: Assessment the impacts of land use and climate change on water discharge of Srepok river watershed, Vietnam
 • Đơn vị tổ chức: Hiệp hội viễn thám châu Á
 • Quốc gia: Indonesia
 • Năm: 2013
 • Trang: SC09 - 152 - SC09-159
 • Ứng dụng GIS và mô hình trong việc đánh giá tác động ô nhiễm môi trường tại khu vực khai thác đá tập trung
 • Tiếng Anh: APPLICATION OF GIS AND MODELING TO ASSESS THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL POLLUTION DUE TO DUST IN THE QUARRYING AREA
 • Đơn vị tổ chức: Hiệp hội viễn thám châu Á
 • Quốc gia: Indonesia
 • Năm: 2013
 • Trang: SC09-144 - SC09-151
 • Xây dựng phần mềm đánh giá chất lượng môi trường theo phương pháp chỉ số môi trường
 • Tiếng Anh: Building the software for estimating environment quality index
 • Đơn vị tổ chức: Đại Học Nông Lâm Tp.HCM
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2012
 • Trang: -10
 • Xây dựng bản đố phân vùng chất lượng nước mặt cho sông Sài Gòn
 • Tiếng Anh: Pollution evaluation in streams using water quality indices – a case sudy from Saigon basin
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2012
 • Trang: -5
 • Ứng dụng phương pháp sai phân và Mathlab giải bài toán vận chuyển chất hai chiều
 • Tiếng Anh: Application of method of difference and mathlab for solving 2D problems of transporting dissolved pollutants
 • Đơn vị tổ chức: Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • Quốc gia: Việt nam
 • Năm: 2011
 • Trang: -5