"Chúng tôi chọn con đường ngắn nhất đi từ khoa học tới ứng dụng."
Get the Flash Player to see this rotator.
Chúng tôi xây dựng một môi trường cần thiết để nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.
LIÊN KẾT
Website PSG. TSKH. Bùi Tá Long
Tìm xe buýt, tìm địa điểm tại Tp. Hồ Chí Minh, bản đồ 24h
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới 2015
LUẬN VĂN
 • Ứng dụng mô hình MIKE 11 và đánh giá ảnh hưởng về kinh tế do xâm nhập mặn tại sông Đồng Nai cho nhà máy nước Thủ Đức
 • Tiếng Anh: Application Of Mike 11 Modelling System And Evaluating The Economic Risk Affected By Salinization On Dong Nai River To Thu Duc Water Supply Plant
 • Cấp luận văn: Thạc sỹ
 • Tác giả: Trần Thị Thu Thảo
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2018
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Ứng dụng mô hình WRF xây dựng bộ dữ liệu khí tượng phục vụ mô phỏng chất lượng không khí tại Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh: Application Of A WRF Model For Building A Meteorological Data Set For Air Quality Modelling In Ho Chi Minh City
 • Cấp luận văn: Thạc sỹ
 • Tác giả: Võ Thị Tâm Minh
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2018
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Ứng dụng mô hình AERMOD giám sát chất lượng TSP đối với quá trình xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành.
 • Tiếng Anh:  Applying AERMOD Model To Monitor Tsp For Ben Luc - Long Thanh Expressway Construction
 • Cấp luận văn: Thạc sỹ
 • Tác giả: Mai Thị Thanh Nga
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2018
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Xây dựng chỉ số an ninh sinh kế bền vững (SLSI) phục vụ đánh giá mức độ phát triển bền vững tại tỉnh Quảng Trị
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Thạc sỹ
 • Tác giả: Nguyễn Đức Phương
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2015
 • Chuyên ngành: Quản lý môi trường
 • Xây dựng thuật toán phát hiện nguồn thải vượt mức quy định trong kiểm soát ô nhiễm nước
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Thạc sỹ
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thiên Thanh
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2015
 • Chuyên ngành: Toán ứng dụng
 • Đánh giá hiện trạng, mô phỏng chất lượng nước sông Bàn Thạch, Tam Kỳ, Quảng Nam
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Thạc sỹ
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thân Quí
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2015
 • Chuyên ngành: Công nghệ môi trường
 • Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên dòng chảy lưu vực sông Vu Gia, tỉnh Quảng Nam
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Thạc sỹ
 • Tác giả: Kiều Thị Hòa
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2015
 • Chuyên ngành: Công nghệ môi trường
 • Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Inspector vào công tác thanh/kiểm tra môi trường ở tỉnh Quảng Trị
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Thạc sỹ
 • Tác giả: Nguyễn Văn Thiệu
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2014
 • Chuyên ngành: Quản lý môi trường
 • Ứng dụng GIS và phần mềm PCSWMM mô phỏng khả năng thoát nước đô thị - Lưu vực nghiên cứu: một phần quận 8 – Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh: Application of GIS and simulation software PCSWMM is used to simulate drainage capacity urban water – a part of District 8 of Ho Chi Minh City
 • Cấp luận văn: Thạc sỹ
 • Tác giả: Tạ Thanh Lan
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2014
 • Chuyên ngành: Quản lý môi trường
 • Áp dụng công cụ tin học WQUIZ đánh giá sự thay đổi phân vùng chất lượng nước mặt tỉnh Bình Dương
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Thạc sỹ
 • Tác giả: Nguyễn Phạm Huyền Linh
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2014
 • Chuyên ngành: Quản lý môi trường
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7