"Chúng tôi chọn con đường ngắn nhất đi từ khoa học tới ứng dụng."
Get the Flash Player to see this rotator.
Chúng tôi xây dựng một môi trường cần thiết để nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.
LIÊN KẾT
Website PSG. TSKH. Bùi Tá Long
Tìm xe buýt, tìm địa điểm tại Tp. Hồ Chí Minh, bản đồ 24h
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới 2015
Kinh nghiệm
 • Nghiên cứu môi trường biển đánh giá tình trạng san hô trong vùng bảo vệ mới thành lập.

Mục tiêu của bài báo là mô tả sự phát triển của các rạn san hô trong và ngoài khu bảo tồn biển (MPAs và Non-MPAs). Chỉ ra một số nguyên nhân gây ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ của các rạn san hô. Trình bày các kết quả nghiên cứu sơ bộ về các ảnh hưởng tự nhiên cũng như con người đến tình trạng sức khoẻ của các rạn san hô. Xem xét tiềm năng của các dự án khu bảo tồn biển (MPAs) và mối liên hệ giữa các hoạt động giải trí của con người với tình trạng sức khoẻ san hô.

 • Đánh giá rủi ro môi trường tích hợp và khung quản lý cho việc tăng cường tính bền vững của các khu bảo tồn biển: khu bảo tồn biển Cape d’aguilar ở Hồng Kông.

Bài báo trình bày một chương trình khung tích hợp để đánh giá rủi ro môi trường trong các khu bảo tồn biển (MPA). Khung này có thể đánh giá một cách hệ thống các yếu tố có ảnh hưởng đến tính bền vững của khu bảo tồn biển.

 • Mô phỏng các tác động của việc sử dụng đất trong tương lai và những thay đổi khí hậu đối với chất lượng nước mặt trong các lưu vực sông Des plaines, khu đô thị Chicago, bang Illinois.

Mục tiêu của bài báo: mô phỏng các tác động của việc sử dụng đất trong tương lai và những thay đổi khí hậu hưởng tới trầm tích, phot pho, từ đó ảnh hưởng tới chất lượng  nước mặt.

 • Sự thích ứng của sản xuất chăn nuôi cá với đặc tính môi trường của hệ sinh thái biển tiếp nhận: một sự đánh giá khả năng chịu tải.

Mục tiêu của bài báo là đưa ra khái niệm “Carrying Capacity” – “khả năng chịu tải” cũng như ứng dụng phương pháp Delphi tại Hy Lạp trong nghề nuôi cá.


 • Đánh giá lượng chất ô nhiễm hàng năm trong hệ thống cống rãnh liên hợp từ các phép đo độ đục liên tục: phần tích mức độ nhạy với dự liệu hiệu chỉnh.

Trình bày phương pháp đánh giá lượng chất rắn lơ lửng (SS) và nhu cầu oxy hóa học (COD) trong hệ thống cống rãnh của thành phố vào mùa mưa. Trình bày những sai lệch trong phép đo độ đục liên tục và đánh giá ô nhiễm hàng năm.

 • Đánh giá sức chịu tải của môi trường biển tại Praia de Faro, Bồ Đào Nha.

Mục đích của bài nghiên cứu này là để phác thảo lý thuyết và thực hành nhằm đánh giá sức chịu tải của ngành du lịch như một công cụ quản lý du lịch biển.

 • Đánh giá sự cải thiện môi trường ở một khu vực bảo tồn biển đặc biệt: một phương pháp thực nghiệm lựa chọn ở vịnh Göcek, Thổ Nhĩ Kỳ

Mục tiêu của bài báo là đánh giá sự cải thiện môi trường ở Vịnh GÖCEK, Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các phương pháp thống kê.

 • Web chỉ thị thức ăn trong khuôn khổ chiến lược biển (Marine Strategy Framework Directive): từ phức tạp tới đơn giản.

Mục tiêu của bài báo là trình bày các đề xuất chỉ tiêu/ những chỉ thị của lưới thức ăn và phân tích cơ sở lý thuyết của chúng, giúp ta thấy được những lỗ hỏng kiến thức và những khó khăn hiện tại liên quan đến đánh giá của GES (“Good Environmental Status” (GES))

 • Sử dụng mô hình chất lượng nước 3D để đánh giá khả năng ảnh hưởng của nitơ, photpho đến môi trường ở vịnh Giao Châu, Trung quốc

Mục tiêu của bài báo là đánh giá sơ bộ nhằm lựa chọn mô hình phù hợp để đánh giá tác động của con người đên chất lượng nước ở vịnh Giao Châu cũng như dánh giá năng khả năng chịu tải của vịnh Giao Châu.

 • Phương pháp Iczm Balance Scorecard: một công cụ chuyển việc quản lý tổng hợp vùng ven biền mang tính chất lý thuyết thành hành động.
Mục tiêu của bài báo - áp dụng kế hoạch ICZM BSC cho vùng biển Địa Trung Hải.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18