"Chúng tôi chọn con đường ngắn nhất đi từ khoa học tới ứng dụng."
Get the Flash Player to see this rotator.
Chúng tôi xây dựng một môi trường cần thiết để nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.
LIÊN KẾT
Website PSG. TSKH. Bùi Tá Long
Tìm xe buýt, tìm địa điểm tại Tp. Hồ Chí Minh, bản đồ 24h
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới 2015
LUẬN VĂN
 • Sử Dụng Mô Hình Chất Lượng Nước Mike21/3 Để Đánh Giá Mức Độ Ô Nhiễm Của Coliform, Amoni Ở Nha Trang, Khánh Hòa
 • Tiếng Anh: Utilizing MIKE 21/3 qualification water model in order to assess the pollution level of Coliform, Amoni in Nha Trang, Khanh Hoa
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Nguyễn Thị Kim Trường
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2019
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường
 • Nghiên Cứu Và Đánh Giá Hiện Trạng Nguồn Nước Ngầm Tỉnh Nghệ An Bằng Mô Hình GMS
 • Tiếng Anh: Research and evaluation of underground water reserves in Nghe An by GMS
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Trần Thành Vinh
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2019
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Đánh Giá Phạm Vi, Mức Độ Lan Truyền Ch4 Tại Bãi Chôn Lấp Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh: Evaluation on Scope and spreading level of CH4 at Phuoc Hiep landfill, Hochiminh City
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Anh
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2019
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Ứng Dụng Mô Hình Mike 11 Và Viễn Thám Lập Bản Đồ Ngập Lụt Làm Cơ Sở Cho Công Tác Ứng Phó Thiên Tai- Trường Hợp Sông Trà Khúc, Quảng Ngãi.
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Bùi Huỳnh Anh
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2019
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Đánh giá chất lượng nước ven bờ từ nước thải sinh hoạt tại vịnh Đà Nẵng: mô hình và các tham số hiệu chỉnh.
 • Tiếng Anh: Assessment of Coastal Water Quality from Domestic Effluent at Danang Bay: Model and Adjusted Parameters.
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Đặng Khả Nhi
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2018
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường
 • Đánh giá sức chịu tải sông Sài Gòn đoạn qua thành phố Thủ Dầu Một- cách tiếp cận mô hình.
 • Tiếng Anh: Assessing the carrying capacity of Sai Gon river section crossing the south of Dinh Duong province – approaching to modelling.
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Lê Thị Ánh Phúc
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2018
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường
 • Đánh Giá Mức Độ, Phạm Vi Xâm Nhập Mặn Do Nước Biển Dâng Tại Vùng Cửa Sông Hàm Luông, Bến Tre
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Trần Thị Hòa
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2018
 • Chuyên ngành: Quản lý môi trường
 • Ứng Dụng Viễn Thám Đánh Giá Diễn Biến Diện Tích Trồng Lúa Tỉnh Đồng Tháp
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Ninh Thị Thanh Hoa
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2018
 • Chuyên ngành: Quản lý môi trường
 • Ứng dụng mô hình Mike11 để đánh giá mô phỏng quá trình lũ và xây dựng bản đồ ngập lụt ở lưu vực sông Trà Khúc.
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Lê Thị Thu Tâm
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2018
 • Chuyên ngành: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
 • Đánh giá chất lượng nước mặt và ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt đến vịnh Nha Trang bằng Mike 21 FM.
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Nguyễn Thị Bích Khuê
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2018
 • Chuyên ngành: Khoa học môi trường
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13