"Chúng tôi chọn con đường ngắn nhất đi từ khoa học tới ứng dụng."
Get the Flash Player to see this rotator.
Chúng tôi xây dựng một môi trường cần thiết để nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.
LIÊN KẾT
Website PSG. TSKH. Bùi Tá Long
Tìm xe buýt, tìm địa điểm tại Tp. Hồ Chí Minh, bản đồ 24h
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới 2015
LUẬN VĂN
 • Ứng dụng phấn mềm MIKE21 để đánh giá hiện trạng và dự báo chất lượng nước lưu vực sông Cái Nha Trang
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Trần Thị Thùy Dương
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2015
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Ứng dụng phấn mềm AERMOD mô phỏng và đánh giá ô nhiễm không khí nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2015
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Xây dựng mô hình WEBGIS ứng dụng để đánh giá hiện trạng tài nguyên nước tỉnh An Giang
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Nguyễn Châu Mỹ Duyên
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2015
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Đánh giá hiện trạng môi trường và tài nguyên nước tỉnh An Giang
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Mai Huỳnh Phương Thanh
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2014
 • Chuyên ngành: Công nghệ môi trường
 • Ứng dụng phần mềm CLIM đánh giá khả năng chịu tải của sông Hậu đoạn chảy qua thành phố Long Xuyên, An Giang
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Đinh Ngọc Quỳnh Trâm
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2014
 • Chuyên ngành: Công nghệ môi trường
 • Ứng dụng mô hình ARIMA dự báo chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông tỉnh Long An
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Vũ Xuân Linh
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2013
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường
 • Ứng dụng phần mềm Mike Urban mô phỏng khả năng thoát nước đô thị lấy khu vực Tân hóa – Lò gốm làm ví dụ
 • Tiếng Anh: Application Mike Urban for urban water sewerage simulation - Tan Hoa – Lo Gom area as a case study.
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Hồ Thị Phi Khanh
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2012
 • Chuyên ngành: Cấp thoát nước và môi trường nước
 • Xây dựng bản đồ phân vùng chất lượng nước mặt theo phương pháp WQI áp dụng cho sông Sài Gòn
 • Tiếng Anh: Pollution evaluation in streams using water quality indices – a case sudy from saigon basin
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Ngô Thị Hồng Yến
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2012
 • Chuyên ngành: Quản lý môi trường
 • Ứng dụng ENVIMAP giám sát ô nhiễm không khí khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Hoàng Thị Ngân
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2011
 • Chuyên ngành: Quản lý môi trường
 • Đánh giá thiệt hại kinh tế do ngập lụt và đề xuất giải pháp thích ứng ở xã Phương mỹ - huyện Hương Khê – tỉnh Hà tĩnh
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Đặng Thị Minh Liên
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2011
 • Chuyên ngành: Kinh tế tài nguyên môi trường
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7