"Chúng tôi chọn con đường ngắn nhất đi từ khoa học tới ứng dụng."
Get the Flash Player to see this rotator.
Chúng tôi xây dựng một môi trường cần thiết để nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.
LIÊN KẾT
Website PSG. TSKH. Bùi Tá Long
Tìm xe buýt, tìm địa điểm tại Tp. Hồ Chí Minh, bản đồ 24h
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới 2015
LUẬN VĂN
 • Ứng dụng mô hình Mike11 để đánh giá mô phỏng quá trình lũ và xây dựng bản đồ ngập lụt ở lưu vực sông Trà Khúc.
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Lê Thị Thu Tâm
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2018
 • Chuyên ngành: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
 • Đánh giá chất lượng nước mặt và ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt đến vịnh Nha Trang bằng Mike 21 FM.
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Nguyễn Thị Bích Khuê
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2018
 • Chuyên ngành: Khoa học môi trường
 • Ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat 8 mô phỏng phân bố bụi PM10 cho khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh: Application Of Satellite Images Landsat 8 For Interpretation Of Pm10 Distribution In Urban Part Ho Chi Minh City.
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Phạm Trương Hoài Thắm
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2018
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Ứng dụng mô hình Telemac tính toán thủy lực, phục vụ tính toán lan truyền ô nhiễm – trường hợp sông Hàn, Đà Nẵng.
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Võ Quốc Sĩ
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2018
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Áp dụng chỉ số chất lượng nước (WQI) đánh giá chất lượng nước sông Trà Khúc tỉnh Quảng Ngãi
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Trần Thị Xuân Viên
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2017
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ phân vùng chất lượng nước sông Thu Bồn, thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Trần Thị Ý
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2017
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Xây dựng mô hình quản lý tài nguyên môi trường bằng phần mềm ENVIM 2016 –trường hợp thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Ngô Thị Khoa
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2017
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Mô hình đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Lê Thị Diệu
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2017
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Ứng dụng phấn mềm MIKE21 để đánh giá hiện trạng và dự báo chất lượng nước lưu vực sông Cái Nha Trang
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Trần Thị Thùy Dương
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2015
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Ứng dụng phấn mềm AERMOD mô phỏng và đánh giá ô nhiễm không khí nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2015
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8