"Chúng tôi chọn con đường ngắn nhất đi từ khoa học tới ứng dụng."
Get the Flash Player to see this rotator.
Chúng tôi xây dựng một môi trường cần thiết để nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.
LIÊN KẾT
Website PSG. TSKH. Bùi Tá Long
Tìm xe buýt, tìm địa điểm tại Tp. Hồ Chí Minh, bản đồ 24h
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới 2015
LUẬN VĂN
 • Lượng hóa thiệt hại cho hoạt động nông nghiệp do ô nhiễm PM2.5 - trường hợp tứ giác Long Xuyên, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Đinh Thị Ái Liên
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2022
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Lượng hóa thiệt hại cho hoạt động nông nghiệp do ô nhiễm PM2.5 - trường hợp tứ giác long xuyên, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Châu
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2022
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Đánh giá tác động các yếu tố thủy động lực học tới sạt lở bờ biển Cửa Đại – Hội An, tỉnh Quảng Nam
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Cao Nguyễn Khánh Quỳnh
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2022
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Ứng dụng mô hình đánh giá khả năng chịu tải môi trường nước ven bờ tại vịnh Đà Nẵng
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Trần Lương Thị Hồng Diễm
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2021
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Ứng dụng SWAT/MIKE đánh giá khả năng chịu tải môi trường cho lưu vực bến Ván-Bến Tượng-Suối Tre, sông Thị Tính, tỉnh Bình Dương.
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2021
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Mô hình hóa tác động các yếu tố tự nhiên và con người tới bồi xói và sạt lở vùng ven biển – trường hợp bán đảo Cà Mau
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2021
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Ứng dụng hệ thống mô hình WRF/CMAQ mô phỏng ô nhiễm ozone tại đồng bằng sông Cửu Long
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Đoàn Thị Thanh Hà
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2021
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Đánh giá sức tải môi trường vùng ven bờ huyện Cần Giờ – cách tiếp cận mô hình hóa
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Lê Ngọc Tuyền
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2021
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Đánh giá sức chịu tải môi trường cho tiểu lưu vực rạch Cây Bàng – suối Tân Định – suối Cầu Định, tỉnh Bình Dương
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Dương Thị Bích Trâm
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2021
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Đánh giá thiệt hại do ô nhiễm không khí theo chỉ tiêu PM2.5 bằng phần mềm BENMAP – trường hợp TP.HCM
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Trần Thị Quỳnh Thi
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2021
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15