"Chúng tôi chọn con đường ngắn nhất đi từ khoa học tới ứng dụng."
Get the Flash Player to see this rotator.
Chúng tôi xây dựng một môi trường cần thiết để nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.
LIÊN KẾT
Website PSG. TSKH. Bùi Tá Long
Tìm xe buýt, tìm địa điểm tại Tp. Hồ Chí Minh, bản đồ 24h
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới 2015
LUẬN VĂN
 • Mô hình hóa tác động các yếu tố tự nhiên và con người tới bồi xói và sạt lở vùng ven biển – trường hợp bán đảo Cà Mau
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2021
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Ứng dụng hệ thống mô hình WRF/CMAQ mô phỏng ô nhiễm ozone tại đồng bằng sông Cửu Long
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Đoàn Thị Thanh Hà
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2021
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Đánh giá sức tải môi trường vùng ven bờ huyện Cần Giờ – cách tiếp cận mô hình hóa
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Lê Ngọc Tuyền
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2021
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Đánh giá sức chịu tải môi trường cho tiểu lưu vực rạch Cây Bàng – suối Tân Định – suối Cầu Định, tỉnh Bình Dương
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Dương Thị Bích Trâm
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2021
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Đánh giá thiệt hại do ô nhiễm không khí theo chỉ tiêu PM2.5 bằng phần mềm BENMAP – trường hợp TP.HCM
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Trần Thị Quỳnh Thi
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2021
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Ứng dụng WRF/CMAQ đánh giá tác động của hoạt động giao thông tới chất lượng không khí tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Nguyễn Hoàng Thơ
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2021
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Ứng dụng bộ chương trình WRF/CMAQ đánh giá ô nhiễm PM10 tại tỉnh Bình Dương.
 • Tiếng Anh: Applying WRF/CMAQ model in assessing and simulating the PM10 concentration in Binh Duong province
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Lê Đức Minh Mẫn
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2020
 • Chuyên ngành: Quản lý môi trường
 • Ứng dụng viễn thám tính chỉ số khô hạn đánh giá nguy cơ hạn hán tỉnh Bình Dương
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Trương Ngọc Mỹ Huyền
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2019
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Ứng dụng mô hình đánh giá sức tải môi trường vùng ven biển – vịnh Dung Quất, Quảng Ngãi
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Vương Thị Ái Thùy
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2019
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
 • Application WRF/ENVIMAP for air pollution assessment caused by quarry exploitation – a case study in Bac Tan Uyen, Binh Duong.
 • Tiếng Anh:
 • Cấp luận văn: Đại học
 • Tác giả: Vũ Ngọc Hà Phương
 • Thầy hướng dẫn chính: Bùi Tá Long
 • Năm bảo vệ: 2019
 • Chuyên ngành: Quản lý và công nghệ môi trường
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15