"Chúng tôi chọn con đường ngắn nhất đi từ khoa học tới ứng dụng."
Get the Flash Player to see this rotator.
Chúng tôi xây dựng một môi trường cần thiết để nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.
LIÊN KẾT
Website PSG. TSKH. Bùi Tá Long
Tìm xe buýt, tìm địa điểm tại Tp. Hồ Chí Minh, bản đồ 24h
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới 2015
Tin tức
 • Thành viên Đặng Thị Diễm Quỳnh bảo vệ thành công luận văn cao học
Ngày 25.5.2013 tại Đại học Đà Nẵng, thành viên của nhóm nghiên cứu Envim, Đặng Thị Diễm Quỳnh đã bảo vệ thành công luận văn cao học chuyên ngành Công nghệ môi trường.
 • Báo cáo tiểu luận K25, K26, Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Ngày 25.5.2013, lớp cao học chuyên ngành công nghệ môi trường, Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã thực hiện nội dung Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, phục vụ môn học Mô hình hóa môi trường.
 • Lớp mô hình hóa môi trường QLMO10, Đại học Bách khoa Tp.HCM
Ngày 23.5.2013 đã bế giảng lớp học mô hình hóa môi trường lớp QLMO10, Khoa môi trường, Đại học Bách khoa Tp.HCM.
 • Phát triển WQUIZ phân vùng chất lượng nước cho tỉnh Bình Dương
Thành viên nhóm ENVIM Nguyễn Phạm Huyền Linh vừa bảo vệ thành công đề cương đề tài cao học theo hướng tin học môi trường.
 • Phát triển hướng nghiên cứu tin học môi trường và biến đổi khí hậu
Thành viên của nhóm ENVIM Hoàng Thị Huyền Trang vừa thực hiện bảo vệ thành công đề cương luận văn cao học.
 • Xây dựng khung CSDL quản lý môi trường và tài nguyên nước cấp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Nhóm nghiên cứu ENVIM phối hợp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2013 - 2014
 • Lớp KHMT K34, Huế
Từ ngày 2 tới ngày 7/5 tại trường Đại học Khoa học Huế đã diễn ra lớp học thỉnh giảng Mô hình hóa môi trường dành cho sinh viên lớp KHMT K34.
 • Lớp học bên bờ sông Hàn
Từ ngày 18 - 24/4/2013 lớp mô hình hóa môi trường dành cho học viên cao học K25, K26, chuyên ngành công nghệ môi trường thuộc Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã được thực hiện.
 • Thúc đẩy dự án tại Nghệ An
Ngày 17/4/2013, lãnh đạo Trung tâm quan trắc môi trường Nghệ An đã tới Phòng Tin học Môi trường để bàn và tháo gỡ các vướng mắc liên quan tới dự án đánh giá ô nhiễm nước mặt tại Tp. Vinh, Nghệ An. Hai bên đã đi tới thống nhất sớm đo đạc các số liệu cần thiết phục vụ cho tính toán mô hình. Bên cạnh đó phía đối tác của Phòng Tin học môi trường quan tâm nhiều tới phần mềm Clim và Wquiz. Hai bên đã thống nhất các biện pháp sớm ứng dụng 2 sản phẩm này tại Nghệ An.
 • Nghiệm thu đề tài cấp Đại học Quốc gia
Ngày 17/4/2013 tại Viện Môi trường và Tài nguyên đã tiến hành nghiệm thu cấp đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia Tp. HCM "Nghiên cứu xác định một số qui luật tự làm sạch của hệ thống kênh sông đô thị trên ví dụ sông Sài Gòn".
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158