"Chúng tôi chọn con đường ngắn nhất đi từ khoa học tới ứng dụng."
Get the Flash Player to see this rotator.
Chúng tôi xây dựng một môi trường cần thiết để nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.
LIÊN KẾT
Website PSG. TSKH. Bùi Tá Long
Tìm xe buýt, tìm địa điểm tại Tp. Hồ Chí Minh, bản đồ 24h
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới 2015
Tin tức
 • Envim lựa chọn Tây Ninh mô phỏng ô nhiễm ozone

Cùng với không khí náo nức của ngày khai trường đang tới gần (riêng BK đã khởi động từ 29/8), sáng 30/8, Envim đã khởi động một nhiệm vụ khác cho tháng 9-10/2022, đó là nghiên cửu mô phỏng ô nhiễm ozone cho tỉnh Tây Ninh.

 • Envim lựa chọn Bình Định cho nghiên cứu đánh giá sức tải

Sáng thứ 2, 29/8/2022, ngày khởi động năm học mới 2022 – 2023 với rất nhiều kỳ vọng. Cũng có thể coi ngày hôm nay, Envim khởi động thuận lợi năm học mới với kế hoạch mới, dự án mới, những hy vọng vào các đề tài được thông qua, các bài báo được chấp thuận và hy vọng sẽ gặp được những bạn sinh viên mới đam mê mô hình.

 • Những thời điểm đáng nhớ nhất của mùa hè 2022

Chiều chủ nhật 27/8/2022, Envim đã kết thúc mùa hè 2022 với những sơ kết công việc của tháng 8, tổng hợp các kết quả mùa hè 2022. Envim cũng đã sơ bộ phác thảo kế hoạch cho 4 tháng cuối năm, đặc biệt là các deadlines trong tháng 9 đang tới gần.

 • Envim lựa chọn Bình Dương nghiên cứu ô nhiễm PM2.5

Sáng thứ 5, 25/8/2022, Envim đã lựa chọn bạn Lê Tuyết Ngọc, thành viên của nhóm từ MO K19 thực hiện nghiên cứu đánh giá tác động ô nhiễm PM2.5 lên sức khỏe người dân tại Bình Dương. Đây sẽ là đồ án học kỳ tới của bạn cũng là đầu tư của Envim EMSLab cho chuỗi nghiên cứu triển khai của Lab.

 • Envim tích cực chuẩn bị cho năm học mới

Sáng thứ 4, 24/8/2022, thầy Bùi Tá Long đã làm việc với các thành viên chủ chốt của nhóm. Ý thức được tầm quan trọng của nhân sự trong 1 năm học kéo dài suốt 10 tháng, việc đầu tiên cần phải làm là củng cố các nhóm con và nhân sự chủ lực.

 • Nỗ lực hoàn thành deadlines còn lại của tháng 8

Sáng thứ 3, 23/8/2022, các nhóm trong Envim EMSLab đã cùng nhau thảo luận các deadlines còn lại của tháng 8. Tất cả các team leaders đều thống nhất với các kế hoạch nhóm đã đề ra và đảm bảo các deadlines sẽ được thực hiện vào ngày 31/8.

 • Envim triển khai các nhiệm vụ cuối năm 2022

Sáng thứ 2, 22/8/2022, Envim khởi động tuần thứ 34 của năm. Dù còn 1 tuần nữa mới khởi động năm học mới, Envim đã bắt đầu triển khai các nhiệm vụ cuối năm. Các nhiệm vụ này hướng tới đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Quốc gia cũng như các bài báo cần công bố.

 • Envim kết thúc tuần 33: định rõ deadlines nhiều nhiệm vụ quan trọng

Chiều thứ 6, 19/8/2022, các thành viên Envim, như thường lệ đã họp giao ban kết thúc 1 tuần làm việc. Các thành viên đã có dịp nhìn lại một chặng đường mùa hè 2022 để chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới (theo dự kiến sẽ khởi động vào 29/8/2022).

 • Nỗ lực cuối mùa hè.

Trong những ngày cuối cùng của mùa hè, 17-18/8/2022, các thành viên Envim nỗ lực hoàn thành các công việc cuối cùng trước khi năm học mới khởi động (vào 22/8 tới). Bên cạnh đó các thành viên của nhóm tiếp tục chia nhau nghỉ hè.

 • Envim rà soát lại các nhiệm vụ nghiên cứu

Trong những ngày đầu tuần thứ 33, 15-17/8/2022, Envim rà soát lại các nhiệm vụ nghiên cứu đã được giao cho các thành viên. Envim cũng chuẩn bị đề tài và kế hoạch công bố khoa học của nhóm trong tháng 8,9/2022.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158