"Chúng tôi chọn con đường ngắn nhất đi từ khoa học tới ứng dụng."
Get the Flash Player to see this rotator.
Chúng tôi xây dựng một môi trường cần thiết để nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.
LIÊN KẾT
Website PSG. TSKH. Bùi Tá Long
Tìm xe buýt, tìm địa điểm tại Tp. Hồ Chí Minh, bản đồ 24h
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới 2015
Tin tức
 • Envim kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ

Sáng 20/7/2022, các thành viên Envim đã họp để thống nhất các deadlines của Lab trong những ngày còn lại của tháng 7, theo đó 2 nhiệm vụ “Bình Định” và “Sông Vệ” được quan tâm nhất bởi deadline đang tới gần. Riêng nhiệm vụ PM2.5 hiện đang tiếp tục chạy mô hình cho tháng cuối và chắc còn cần thời gian để xử lý kết quả.

 • Envim khởi động tuần 29: chiến dịch mùa hè 2022

Sáng thứ 2, 18/7/2022, Envim đã khởi động tuần 29 với những công việc và deadlines cụ thể. Chỉ còn 12 ngày nữa, Envim sẽ “hoàn thành” kế hoạch mùa hè 2022 để chuẩn sang phần “thực địa”, kết hợp với nghỉ ngơi, chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới (sẽ khởi động vào 21/8). Kế hoạch “đặc biệt” của Envim đang được thực hiện đúng tiến độ.

 • Ngày thứ 6 bận rộn

Thứ 6, 15/7 các thành viên Envim đã thực hiện một khối lượng lớn công việc. Envim đã hoàn thành báo cáo kỹ thuật revision bài báo ozone. Envim cũng đã hoàn thành 50% khối lượng bổ sung nhiệm vụ sông Vệ. Nhiệm vụ mùa hè xanh do Envim đang thực hiện vẫn đảm bảo tiến độ.

 • Envim làm việc dưới áp lực deadlines

Trong 2 ngày 13 – 14/7, các thành viên Envim đã tổ chức lại các nhiệm vụ trong tuần, khi cả 3 thành viên nhóm nước chuyển hướng sang nhiệm vụ “sông Vệ”. Theo đó các công việc: chạy mô hình, phân tích kết quả và vẽ hình edraw. Bên cạnh đó, Envim đang thực hiện deadline “Ozone” và “Streeter – Phelps”.

 • Envim điều chỉnh lại đề tài Sông Vệ

Sáng thứ 3, 12/7/2022, các thành viên Envim đã họp để cùng nhau điều chỉnh lại nhiệm vụ sông Vệ. Phần điều chỉnh bao gồm bổ sung nội dung chạy mô hình MIKE 3 cho các tháng mùa kiệt 5 năm 2015 – 2019. Theo vào đó Envim bắt tay xây dựng conceptual model cho toàn bộ đề tài thú vị này.

 • Envim giữa mùa hè: chuẩn bị cho các chiến dịch cuối hè

Sáng thứ 2, 11/7/2022, Envim khởi động tuần 28 của năm học. Trong tuần này, Envim cần thúc đẩy nhiệm vụ sông Vệ, Bình Định, revision bài báo, triển khai nhiệm vụ biển đảo. Bên cạnh đó, Envim triển khai hợp đồng đào tạo ngoài Thanh Hóa.

 • Envim kết thúc tuần đầu tháng 7: kế hoạch đang đúng tiến độ

Chiều thứ 6, 8/7/2022, Envim đã họp giao ban tuần 27 với những kết quả “đúng tiến độ”. Theo đó, Envim đã triển khai dự án “Biển đảo”, tiếp tục thúc đẩy nhiệm vụ “Sông Vệ”, “Bình Định”. Đề tài vịnh Gành Rái đã tìm được số liệu để thúc đẩy lên phía trước.

 • Buổi học offline trên Lab

Sáng thứ 4, 6/7/2022, lớp học hè 2022 dành cho MO K19 đã học buổi offline trên lớp sau 2 tuần học online. Từ 9h sáng 4 thành viên lớp học đã có mặt tham gia lớp học. Trước khi buổi học bắt đầu, thầy Bùi Tá Long đã phổ biến kế hoạch chung của Lab có liên quan tới lớp học.

 • Envim tích cực triển khai nhiệm vụ

Sáng thứ 3, 5/7/2022, các thành viên Envim EMSLab đã tích cực triển khai các nhiệm vụ tuần và của tháng 7. Tâm điểm của tuần này là các nhiệm vụ mùa hè 2022, cụ thể là thúc đẩy nhiệm vụ “Bình Định” và “Biển đảo”. Bên cạnh đó các nhiệm vụ PM2.5 vẫn được triển khai đúng tiến độ và sẽ đạt được mục tiêu cuối cùng.

 • Ra mắt các nhóm nghiên cứu mới

Sáng thứ 2, 4/7/2022, Envim đã ra mắt 2 nhóm nghiên cứu “mới” được đặt tên là nhóm “Biển đảo” và nhóm “Bình Định”. Cả 2 nhóm đều có những mục tiêu cụ thể và các nội dung thực hiện cùng deadline tương ứng.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158