"Chúng tôi chọn con đường ngắn nhất đi từ khoa học tới ứng dụng."
Get the Flash Player to see this rotator.
Chúng tôi xây dựng một môi trường cần thiết để nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.
LIÊN KẾT
Website PSG. TSKH. Bùi Tá Long
Tìm xe buýt, tìm địa điểm tại Tp. Hồ Chí Minh, bản đồ 24h
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới 2015
Tin tức
 • Điểm tin nghiên cứu mới 13/6/2013
Tạp chí "Xử lý chất thải rắn sinh hoạt" số tháng 6/2013.

 • Chúc mừng nhân ngày môi trường thế giới
Chúc mừng các bạn đồng nghiệp và các em nhân ngày môi trường thế giới.
 • Hội thảo Khoa học vì sự phát triển bền vững
Ngày 31.5.2013 tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ đã diễn ra Hội thảo "Ứng dụng Khoa học Công nghệ vì mục tiêu phát triển bền vững"
 • Bế giảng lớp học Mô hình hóa môi trường, ĐHBK Tp.HCM

Ngày 29.5.2013 đã bế giảng lớp học mô hình hóa môi trường lớp BTMTr09, Khoa môi trường, Đại học Bách khoa Tp.HCM.

 • Thành viên Đặng Thị Diễm Quỳnh bảo vệ thành công luận văn cao học
Ngày 25.5.2013 tại Đại học Đà Nẵng, thành viên của nhóm nghiên cứu Envim, Đặng Thị Diễm Quỳnh đã bảo vệ thành công luận văn cao học chuyên ngành Công nghệ môi trường.
 • Báo cáo tiểu luận K25, K26, Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Ngày 25.5.2013, lớp cao học chuyên ngành công nghệ môi trường, Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã thực hiện nội dung Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, phục vụ môn học Mô hình hóa môi trường.
 • Lớp mô hình hóa môi trường QLMO10, Đại học Bách khoa Tp.HCM
Ngày 23.5.2013 đã bế giảng lớp học mô hình hóa môi trường lớp QLMO10, Khoa môi trường, Đại học Bách khoa Tp.HCM.
 • Phát triển WQUIZ phân vùng chất lượng nước cho tỉnh Bình Dương
Thành viên nhóm ENVIM Nguyễn Phạm Huyền Linh vừa bảo vệ thành công đề cương đề tài cao học theo hướng tin học môi trường.
 • Phát triển hướng nghiên cứu tin học môi trường và biến đổi khí hậu
Thành viên của nhóm ENVIM Hoàng Thị Huyền Trang vừa thực hiện bảo vệ thành công đề cương luận văn cao học.
 • Xây dựng khung CSDL quản lý môi trường và tài nguyên nước cấp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Nhóm nghiên cứu ENVIM phối hợp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2013 - 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188