"Chúng tôi chọn con đường ngắn nhất đi từ khoa học tới ứng dụng."
Get the Flash Player to see this rotator.
Chúng tôi xây dựng một môi trường cần thiết để nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.
LIÊN KẾT
Website PSG. TSKH. Bùi Tá Long
Tìm xe buýt, tìm địa điểm tại Tp. Hồ Chí Minh, bản đồ 24h
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới 2015
Tin tức
 • Envim kết thúc tuần 33: định rõ deadlines nhiều nhiệm vụ quan trọng

Chiều thứ 6, 19/8/2022, các thành viên Envim, như thường lệ đã họp giao ban kết thúc 1 tuần làm việc. Các thành viên đã có dịp nhìn lại một chặng đường mùa hè 2022 để chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới (theo dự kiến sẽ khởi động vào 29/8/2022).

 • Nỗ lực cuối mùa hè.

Trong những ngày cuối cùng của mùa hè, 17-18/8/2022, các thành viên Envim nỗ lực hoàn thành các công việc cuối cùng trước khi năm học mới khởi động (vào 22/8 tới). Bên cạnh đó các thành viên của nhóm tiếp tục chia nhau nghỉ hè.

 • Envim rà soát lại các nhiệm vụ nghiên cứu

Trong những ngày đầu tuần thứ 33, 15-17/8/2022, Envim rà soát lại các nhiệm vụ nghiên cứu đã được giao cho các thành viên. Envim cũng chuẩn bị đề tài và kế hoạch công bố khoa học của nhóm trong tháng 8,9/2022.

 • Nộp báo cáo thực tập MO K19

Sáng thứ 2, 15/8/2022, 5 thành viên Envim từ MO K19 đang học tập và làm việc tại Lab đã làm thủ tục nộp báo cáo thực tập hè. Trước khi nộp, thầy Bùi Tá Long đã làm việc với từng bạn, xem xét kỹ lưỡng phần trình bày và góp ý cho các bạn.

 • Envim kết thúc tuần 32: mùa hè 2022 sắp kết thúc

Sáng chủ nhật 14/8/2022, Envim đã kết thúc tuần làm việc thứ 32, tuần làm việc chính thức cuối cùng trước khi nghỉ hè vào tuần thứ 33. Các thành viên Envim đã cùng nhau chia sẻ niềm vui khi các deadlines cơ bản của nhóm đã hoàn thành.

 • Envim khởi động nhiệm vụ mới WRF/CMAQ

Sáng 11/8/2022, các thành viên Envim đã thống nhất về thời điểm khởi động nhiệm vụ cuối năm của Lab liên quan tới làm dữ liệu và chạy mô hình WRF/CMAQ. Theo kế hoạch này, ngày 15/8/2022 sẽ được chọn là ngày khởi động dự án (nhiệm vụ). Bên cạnh đó, Envim cũng định hướng cho các deadlines của nhóm khí.

 • Thứ năm tại Envim: thúc đẩy bài toán Streeter – Phelps

Sáng thứ 5, 11/8/2022, nhóm toán ứng dụng đã tiến hành seminar hàng tuần để thúc đẩy công việc. Trong tuần này, nhóm đang chốt lại một số nội dung để chuẩn bị cho công bố khoa học của Lab. Các thành viên của nhóm đã nghiêm túc thực hiện và đồng bộ bộ số liệu để hoàn thành bài báo. Sau đó 1 tuần nhóm sẽ họp lại để thảo luận kết quả.

 • Envim lựa chọn Long An cho nghiên cứu điển hình

Trong năm học mới 2022/2023, Envim sẽ thực hiện một loạt các nghiên cứu điển hình cho tỉnh Long An. Điều này trở thành hiện thực sau công tác chuẩn bị kỹ lưỡng trong 3 năm qua. Đặc biệt là sự xuất hiện của các bạn sinh viên khóa k19.

 • Tiếp tục thúc đẩy nhiệm vụ đồ án K19

Sáng thứ 3, 9/8/2022, các thành viên Envim từ MO K19 tiếp tục thúc đẩy tiến độ thực hiện đồ án học kỳ hè. Thời gian tới khi nộp còn lại không nhiều, nên mọi sự tập trung trong tuần này đều dành để giúp đỡ,hỗ trợ các bạn sinh viên hoàn thành đồ án với kết quả tốt nhất.

 • Envim khởi động tuần 32: đồ án K19

Sáng thứ 2, 8/8/2022, Envim đã khởi động tuần 32 của năm với các nhiệm vụ thúc đẩy công việc của nhóm theo từng bước thang thời gian. Trọng tâm của tuần này là chỉnh sửa, góp ý kiến cho đồ án K19. Theo báo cáo của các nhóm trưởng, 5/6 bạn sẽ đảm bảo tiến độ.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183